Definice

  • Osobní údaj: Informace o vás, kterou k vám lze pořídit, například jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  • Zpracování: jakákoliv operace s vašimi osobními údaji, kterou provádíme my, například ukládání, nahlížení, kopírování, kontrola, apod.
  • Způsob zpracování: Oosbní údaje zpracováváme elektronicky (v počítači, v telefonu) nebo v listinné podobě (vytištěný dokument, například smlouva), a to manuálně (ručně - například založení vytištěné smlouvy do archivu) nebo automatizpvaně