Nová zelená úsporám Light: Až 150 000 Kč pro nízkopříjmové rodiny na zateplení

03.08.2023

Nová zelená úsporám Light: Až 150 000 Kč pro nízkopříjmové rodiny na zateplení

Rádi byste zateplili nemovitost, ale nemůžete si to finančně dovolit? Chtěli byste vyměnit okna, ale nemáte na to dostatek financí? Pokud splníte podmínky, pomohou vám nové dotace.

Právě se spustil program Nová zelená úsporám Light, což je dotační program z pera Ministerstva životního prostředí, který bude cílit na domácnosti, které by rády vyměnily okna anebo zateplily fasádu, střechu nebo podlahu, ale nemohou si takovou investici dovolit. Stát tak tímto krokem přispěje nízkopříjmovým domácnostem na úsporná opatření. Na pomoc je v první fázi vyčleněno 1,5 miliardy korun. Nová podpora se pak týká zhruba 10 000 domácností a může pokrýt až 100 % pořizovací ceny a práce.

Dozvíte se:

 • Kdo bude mít nárok na Novou zelenou úsporám Light?
 • Na co můžete čerpat dotaci a kolik peněz dostanete?
 • Jak musí být stavební úpravy provedeny?
 • Bude možné zažádat o dotaci zpětně?
 • Od kdy bude možné podat žádost o podporu Light?
 • Kdo bude mít nárok na Novou zelenou úsporám Light?

  Dotační výzva je určena domácnostem s nízkými příjmy. Nicméně nízkopříjmové domácnosti se automaticky nerovnají domácnostem nemajetným. Nespornou podmínkou také je, že žadatel musí být majitel anebo spolumajitel nemovitosti, na které bude provedena stavební úprava. Může přitom jít i o rekreační nemovitost, s tím ale, že musí být trvale obydlená a žadatel v ní musí mít nahlášen pobyt před 12. zářím 2022.

  Žadatelem pak musí být:

  • osoba ve starobním důchodu,
  • osoba v invalidním důchodu, ale pouze pro invaliditu 3. stupně,
  • nebo osoba pobírající příspěvek na bydlení minimálně od 12. září 2022 alespoň do data podání žádosti.

  Důležité je však vědět, že tento výčet musí splňovat všichni členové domácnosti. Dodržení se netýká jen nezaopatřených dětí.

 • Na co můžete čerpat dotaci a kolik peněz dostanete?

  Jak již bylo zmíněno, dotace vám může pokrýt až 100 % z pořizovací ceny a provedené práce, s tím ale, že pro každou stavební úpravu je určen limit, který nelze překročit. Finance z programu můžete získat na

  • zateplení stropu - až 50 000 Kč,
  • zateplení podlahy - až 60 000 Kč,
  • zateplení střechy - až 120 000 Kč,
  • zateplení fasády - až 150 000 Kč s tím, že na každý běžný metr je určeno až 6000 Kč,
  • výměnu oken - až 150 000 Kč s tím, že na jednu výplň je určeno 12 000 Kč,

  • Jak musí být stavební úpravy provedeny?

   Peníze z dotace dostanete předem formou zálohy. Na stavební úpravy si poté můžete najmout odbornou firmu, anebo je provést i svépomocí. Výrobky ani firmu navíc nemusíte vybírat z žádného předem stanoveného seznamu, výběr je tedy čistě jen na vás. Nárok na dotaci to nijak neovlivní.

   Podstatné však je, že zateplení nebo výměna, případně oboje, by mělo proběhnout nejpozději do 12 měsíců od získání dotace. Lhůtu však bude možné dle informací na webu Ministerstva životního prostředí prodloužit až o dalších 6 měsíců. Jinak budete muset dotaci vrátit.

   Bude možné zažádat o dotaci zpětně?

   Ano, bude to možné stejně jako u klasické Nové zelené úsporám. Nicméně zde je potřeba splnit časový limit, který spočívá v tom, že stavební úprava proběhla po 12. září 2022. Pokud dojde ke splnění dalších zmíněných podmínek, dotace vám bude přidělena a zaslána zpětně.

   Od kdy bude možné podat žádost o podporu Light?

   O dotaci na zateplení nebo výměnu z programu Nová zelená úsporám Light můžete požádat nejdříve 9. ledna 2023 s tím, že pokud splňujete podmínky, není nutné vyčkávat, ale začít se stavebními úpravami kvůli příchozí zimě co nejdříve.

   Žádost se bude podávat pouze elektronickou cestou, a to údajně výrazně administrativně zjednodušená. O tom, jak a kam ji podat, včetně toho, co k ní bude nutné doložit, si povíme v některém z našich dalších článků.

Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

Jsem podnikatelka, která pracuje proto, že jí to baví. Ne pro to, že musí."

Žije se svým mužem, synem Ondráškem a jejich zvířectvem nedaleko Prahy v domě, který neustále zvelebují. Svou práci si doslova užívá, což na ní poznáte od první minuty setkání. Ve svém volném čase se věnuje designování bytových interiérů a je to doslova její další vášní. O čemž se můžete přesvědčit i u předpřípravy nemovitostí k prodeji či pronájmu.

Profesně:

V realitách začala působit od roku 2006. Od září 2008 zcela samostatně. Po té v roce 2015 spoluzakládala společnost Home Kozlík, které je nyní jednatelem, se svým týmem specializovaných odborníků od profi prezentace až po nemovitostní marketing. Je certifikovanou realitní makléřkou, a zná tedy dobře obor své praxe. Ráda poskytuje osobní konzultace. Jak sama říká ,,nikdy není nad dobrý šálek kávy".