Stavba na ohlášku

14.05.2019

Během posledních let došlo k několika úpravám stavebního zákona, které výrazně usnadňují schvalovací proces při zařizování novostavby. Pokud plánujete stavbu nového rodinného domu, chaty či jiného objektu, ve většině případů už nemusíte žádat o stavební povolení. Vystačíte si s ohlášením stavby, jehož získání je trochu snazší. Pojďme si říci, v jakých případech stačí ohlášení stavby a zaměřme se na to, jak při ohlášení stavby postupovat.

Stavby pro bydlení a rekreaci - obvykle stačí ohlášení stavby

Podle nového stavebního zákona není potřeba získat stavební povolení pro stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci. Do roku 2018 platilo omezení, kdy ohlášení stavby bylo možné jen u staveb o maximální rozloze 150 m2, s novou úpravou zákona však maximální výměra zmizela. Ohlášení stavby tak stačí i při realizacích větších staveb. Určitá omezení však stále platí. Dům musí mít maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů a maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví. Chcete-li stavět vícepatrovou budovu, stavební povolení budete potřebovat.


Jak postupovat při ohlášení stavby

Pokud se na vás vztahuje ohlašovací povinnost a nepotřebujete stavební povolení, i tak počítejte s jistou byrokratickou zátěží. Postup ohlášení stavby se skládá z několika kroků, které se nesmí podcenit. Pokud teprve plánujete pořízení pozemku pro stavbu domu, zjistěte si veškeré informace a u stavebního úřadu si ověřte, je-li na pozemku možné stavět. Pokud ano, čekají vás následující kroky:

1. Žádost o územně plánovací informace

Než se pustíte do samotného ohlášení stavby, budete potřebovat územně plánovací informace, o které zažádáte na příslušném stavebním úřadě. Územně plánovací informace obsahují vyjádření o tom, za jakých podmínek je na pozemků možné stavět, součástí je i seznam orgánů a institucí, na které se budete muset obrátit. Počítejte s tím, že budete potřebovat vyjádření a schválení od celé řady subjektů. V mnoha případech budete potřebovat i vyjádření Odboru ochrany životního prostředí. Územně plánovací informaci mají platnost 1 rok od data vydání, pokud během této doby nedojte k aktualizaci či změnám podmínek.

2. Zpracování projektové dokumentace

Při ohlašování stavby rodinného domu budete potřebovat projektovou dokumentaci. Zkušený projektant obvykle spolupracuje s dotčenými orgány a institucemi a postará se o to, aby budoucí stavba odpovídala všem požadavkům. Vyberte osvědčenou projektovou kancelář s dobrými referencemi a budete mít mnohem méně starostí. Některé společnosti navíc nabízí i možnost zařízení všech potřebných podkladů, schválení a vyjádření za vás, s ohlášením tak budete mít podstatně méně starostí.

3. O realizaci stavby musíte informovat všechny sousedy

Při ohlašování stavby se často zapomíná na to, že je třeba písemně doložit i to, že jste informovali všechny vlastníky sousedních pozemků. Majitele sousedních budov a pozemků můžete vyhledat v katastru nemovitostí a informovat je poštou, nebo osobně. V takovém případě byste měli mít jejich podpis s datumem, můžete si například nechat podepsat kopii projektové dokumentace.

4. Odevzdání ohlášení stavby a všech písemností

Pokud máte vše výše uvedené již zařízené, můžete se pustit do vyplnění samotného ohlášení stavby. Formulář je k dispozici na každém stavebním úřadě. Správně vyplněný formulář odevzdejte společně se všemi dalšími potřebnými písemnostmi. Do 40 dnů by měl příslušný stavební úřad vydat souhlas, pak se už můžete pustit do samotné stavby.

I když je ohlášení stavby méně náročné než získání stavebního povolení, i tak se jedná o časově a byrokraticky náročný proces, na který byste se měli připravit. Existují však i stavby, které můžete realizovat dokonce i bez ohlášení.

Přehled staveb, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení

Proces ohlášení stavby při realizaci novostavby je časově náročný a skládá se z řady dílčích kroků. Ne na všechny druhy staveb však ohlášení či stavební povolení potřebujete. Poslední novely stavebního zákona rozšířily okruh staveb a stavebních prací, které není třeba povolovat, ani ohlašovat. Obvykle se to týká menších staveb, oplocení, skleníků, chatek a podobně. Jaké drobné stavby a stavební práce netřeba ohlašovat?

Malé stavby na pozemku rodinného domu

Chcete se na pozemku, kde máte rodinný dům, postavit kůlnu, dílnu či jinou malou stavbu? Podle novely stavebního zákona nemusíte ohlašovat stavby do 25 m2 a výšky 5 metrů, postačí vám územní souhlas. Tyto stavby však nesmí obsahovat obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění, navíc nesmí sloužit k ustájení zvířat.

Stavby pro zemědělství a chovatelství

Také mnohé stavby pro zemědělství a chovatelství je možné realizovat jen na základě územního souhlasu. Stavby pro zemědělství musí mít maximální výměr až 300 m2 a nesmí být podsklepené. Pokud byste chtěli realizovat stavbu podsklepenou, pak musí být maximální výměra stavby jen 16 m2.

Další stavby, které nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu

Kompletní přehled všech staveb a stavebních úprav, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, najdete ve stavebním zákoně. Zmiňme alespoň některé z nich. Ohlášení nepotřebujete například na:

  • Udržovací práce, terénní úpravy a stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo se nemění vzhled stavby
  • Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
  • Oplocení
  • Bazény a skleníky
  • Stavby opěrných zdí
  • Stavby pro reklamu
  • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře do 300 m2

Nevíte si rady?

Máte dotaz týkající se ohlášení stavby či souhlasu souseda?

Nevíte jak postupovat při ohlašování stavby?

Napište nám a my vám poradíme.

                Potřebujete poradit?

                                    Obraťte se na nás.