Základní ustanovení

1.1. Společnost Home Kozlík (dále jen ,,Home Kozlík") zavedla a dodržuje ve své činnosti zásady pro ochranu osobních údajů fyzických osob v souladu s těmito právními předpisy:

s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvisloti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen ,,GDPR")

  • a s dalšími předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů, kterými se při činnosti musíme řídit (např. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění).

1.2. Tyto informace jsou určeny pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající, tedy pro vás, naše klienty (dále v textu jen ,,vy, vaše, váš atp."), jejichž osobní údaje zpracováváme.

1.3. Tyto Zásady ochrany údajů shrnují naše zásady zpracování vašich osobních údajů a slouží k poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje v rámci činnosti zpracováváme a z jakého důvodu je zpracováváme. Jsu zde také uvedeny základní informace o vašich právech a povinnostech podle GDPR a o způsobech, jak můžete vaše práva a povinnosti uplatnit. 

1.4. Tyto Zásady o ochraně osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018