Co byste měli vědět o příjmu z nájmu

01.12.2022

Co byste měli vědět o příjmu z nájmu

Pasivní příjem z nájmu podléhá nižšímu zdanění než příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Jaký vliv má příjem z nájmu na nemocenské nebo důchodové dávky? Jaká daňová pravidla platí pro zdaňování příjmů z nájmu?

Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů podléhá odvodům na dani z příjmů, přičemž sazba daně je stejná jako u ostatních zdanitelných příjmů. Co je dobré vědět o příjmech z nájmu?

  • Sociální a zdravotní pojištění se neplatí
  • Výdaje je možné uplatnit 30% výdajovým paušálem
  • Zaměstnanci si nemohou požádat o roční zúčtování daně
  • Příjmem z nájmu není vyřešen pojistný vztah
  • Sleva na poplatníka náleží v plné výši
  • Na výši důchodu nemají příjmy z nájmu vliv
  • Zdaňuje jeden z manželů
  • Nelze uplatnit odpočet úroků z hypotéky
  • Příjem z nájmu mohou mít i předčasní důchodci

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí

Celkové zdanění příjmu z nájmu je relativní nízké, protože tyto příjmy nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Z příjmů z nájmu se platí pouze daň z příjmů fyzických osob. Zdanění pasivních příjmů je tedy výhodnější než zdanění aktivních příjmů.

Výdaje je možné uplatnit 30% výdajovým paušálem

Pro příjmy z nájmu je možné uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Při využití výdajového paušálu je veškerá daňová administrativa poměrně jednoduchá, je však nutné pamatovat na to, že nad rámec výdajů uplatněných paušálem nelze již žádné výdaje uplatnit. Přestože je sazba výdajového paušálu u nájmu nižší, než jsou výdajové paušály pro samostatnou výdělečnou činnost (40 %, 60 % a 80 %), v praxi této možností řada majitelů nemovitostí využívá, neboť skutečné výdaje mají nízké a výdajový paušál jim přináší značnou úsporu na dani z příjmů.

Zaměstnanci si nemohou požádat o roční zúčtování daně

Příjmy z nájmu pro zaměstnance znamenají povinnost podat daňové přiznání, v těchto případech totiž nemohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání potřebují od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Vzhledem k nutnosti vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání je nutné vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář.

Příjmem z nájmu není vyřešen pojistný vztah

Lidé mající pouze příjmy z nájmu, kteří nejsou současně pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem (např. penzisté, studenti, příjemci rodičovského příspěvku), si musí sami platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2022 platí OBZP na zdravotním pojištění měsíčně 2.187 Kč.

Sleva na poplatníka náleží v plné výši

V daňovém přiznání uplatní za rok 2022 slevu na poplatníka v plné výši 30.840 Kč i daňoví poplatníci pouze s příjmy z nájmu. Sleva na poplatníka je ve všech případech stejně vysoká a struktura zdanitelných příjmů na to nemá vliv.

Na výši důchodu nemají příjmy z nájmu vliv

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ani případné nadprůměrné příjmy z nájmu v budoucnu tedy nezvýší starobní důchod a nemají ani vliv na případný výpočet invalidního důchodu.

Zdaňuje jeden z manželů

Příjem z nájmu nemovitosti ve společném jmění manželů zdaní pouze jeden z manželů.Pokud jeden z manželů při výpočtu daně z příjmu ještě nevyužil všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok, potom je finančně výhodnější, aby příjem z nájmu zdanil právě on.

Nelze uplatnit odpočet úroků z hypotéky

Daňový základ snižují při splnění zákonných podmínek zaplacené úroky z hypotéky, pokud je úvěrem řešena vlastní bytová situace. Pronajímaná nemovitost pořízená na hypotéku nemůže snížit daňovou povinnost, protože takovým úvěrem není řešena žádná z vlastních bytových potřeb uvedených § 15 zákona o dani z příjmů.

Příjem z nájmu mohou mít i předčasní důchodci

Do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. U příjmů z nájmu je tato podmínka splněna, a proto předčasní důchodci mohou mít libovolně vysoký příjem z nájmu a při tom pobírat státní předčasný důchod.


Zajímá vás více informací?

Nebo potřebujete výhodně pronajmout svou nemovitost a mít jistotu slušných, platících a dlouhodobých nájemců?

NAPIŠTE NÁM

Vaše data zpracováváme dle zásad ochrany osobních údajů

Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

Lenka je v realitách jsem od roku 2006, kdy jsem byla ve třetím ročníku na vysoké škole a hledala tak trochu jinou brigádu než-li měli její spolužáci. Nejdříve jsem pracovala na živnost jako OSVČ. Nyní vykonávám funkci zástupce Home Kozlík s.r.o., tudíž právnická osoba. Naučila se disciplíně, úctě a profesionálnímu přístupu ke klientům. Za 16 let její profesionální dráhy realitního managera, získala obrovskou škálu znalostí nejen z celkového obchodu s nemovitostmi, ale i z oblasti realitního práva. V roce 2015 spoluzakládala realitní společnost Home Kozlík s.r.o., se specializací na prodej a pronájem nemovitostí.

Co byste měli vědět o příjmech z nájmu