Právní informace

 1. Provozovatel stránek
 2. Zásady ochrany osobních údajů, informace o zpracování a právech klientů dle nařízení GDPR
 3. Cookies
 4. Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů
 5. Reklamační řád
 6. Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 7. Autorská práva
 8. Odkazy na jiné stránky
 9. Odpovědnost a právní režim

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.homekozlik.cz a dále všech dalších stránek umístěných na doméně homekozlik.cz (dále jen ,,Stránky") je společnost Home Kozlík s.r.o., IČ: 04460359, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1-Nové Město, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248022 (dále jen ,,Společnost Home Kozlík").

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, informace o zpracování a právech klientů dle nařízení GDPR (dále jen ,,zásady ochrany údajů")

V rámci Zásad ochrany údajů vás chceme informovat

 • o zásadách, které při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme
 • a také o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Tyto Zásady ochrany údajů obsahují:

 1. Základní ustanovení Číst více
 2. Definice Číst více
 3. Jaké údaje zpracováváme - Kategorie osobních údajů Číst více
 4. Proč vaše údaje zpracováváme - Právní rámec zpracování osobních údajů Číst více
 5. Jak vaše údaje zpracováváme - Principy zpracovávání osobních údajů Číst více
 6. Kdo má přístup k osobním údajům - Příjemci osobních údajů Číst více
 7. Jaká máte práva Číst více
 8. Jak postupovat v případě žádostí, dotazů, námitek, nejasností, stížností nebo podnětů Číst více
 9. Úřad na ochranu osobních údajů Číst více
 10. Vzorové formuláře k uplatnění žádostí klientů Číst více

Cookies

Stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na Stránky vracítenebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím Stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá Stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Používáním Stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte Stránky, a některé služby a funkce nemusí být plně funkční.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které následně využívají třetí strany které mohou přímo podporovat naše reklamní aktivity (dále jen ,,Cookies třetích stran"). Například informace o navštívených nemovitostech na Stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na dalších velmi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů váš však nelze identifikovat.

Soubory cookies používané na Stránkách lze rozdělit podle dvou kritérií:

a) podle jejich trvanlivosti na dva druhy:

 • Krátkodobé (session cookies): jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu Stránek nebo zavřete prohlížeč.
 • Dlouhodobé (persistent cookies): zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle nebo doby, než je ručně vymažete (tato doba závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče).

b) podle jejich funkčnosti na pět druhů:

 • analytické pro zvýšení uživatelského pohodlí Stránek
 • esenciální pro základní funkčnost Stránek
 • konverzní pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů
 • remarketingové pro zacílení a personalizaci reklam
 • sledovací (trackingové), které v kombinaci s kontroverzními cookies pomáhají analýze výkonu jednotlivých prodejních kanálů

Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá.

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jen na vámi vybrané druhy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo na dalších stránkách věnující se podpoře jednotlivých prohlížečů.

Zde jsme pro vás vybrali ty nejrozšířenější:

 • Chrome pro PC, Android, iPhone a iPad
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari pro macOS
 • Safari pro iPhone, iPad nebo iPod touch.

Stránky používají tyto externí služby: 

 1. Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.
 2. Facebook Pixel, poskytovanou společností Facebook Inc. Detailní informace o používání cookies Facebooku.
 3. Lindkedln Tracking Pixel, poskytovanou společností Lindkedln Corporation. Detailní informace o používání cookies na Lindkedlnu.

Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů

Vážení klienti, tímto si Vás v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi Vámi a realitní kanceláří Home Kozlík, který by se nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimousodní řešení takového sporu k České obchodní inspekci.

Návrh na zahájení momosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného 

zde.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů zde.

Reklamační řád

Abychom zachovali nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a budovali dlouhodobé nadstandartní vztahy s klienty, jednáme vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

 1. Klientem se rozumí fyzická či právnícká osoba, které realitní kancelář Home Kozlík poskytuje realitní služby.
 2. Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, který klient shledá poskytování realitních služeb na základě uzavřené smlouvy s realitní kanceláří Home Kozlík jako nedostačující, nekvalitní, nebo v poskytovaných realitních službách shledá jakýkoliv nedostatek. Reklamaci klient uplatní u Home Kozlík.
 3. Klient sepíše v realitní kanceláři Home Kozlík každou reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách www.homekozlik.cz V takovém případě obdrží klient emailové potvrzení o přijetí reklamace a realitní kancelář Home Kozlík je povinna do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace vyrozumět klienta o výsledku reklamace. Pro případ, kdy klient požádá o pomoc s vyplněním formuláře, je realitní kancelář Home Kozlík povinna vyvinout součinnost s klientem.
 4. Realitní kancelář Home Kozlík je oprávněna uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.
 5. V případě oprávněné reklamace provede realitní kancelář Home Kozlík bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytovaných realitních služeb.
 6. Realitní kancelář Home Kozlík zajišťuje ochranu soobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 7. Tento reklamační řád je pro Home Kozlík závazný a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2018

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy si stáhněte zde.

Autorská práva

Společnost Home Kozlík je v souladu se zákonem č. 121/200 SB.. autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva ke Stránkám. Společnosti Home Kozlík náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických načrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Společnosti Home Kozlík.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost Home Kozlík kontrolu. Pokud uživatel bavštíví některou Stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Společnost Home Kozlík nenese jakoukoli odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

Společnost Home Kozlík nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a společnost Home Kozlík za ně nenese jakoukoli odpovědnost.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikají v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.